• Пр-т Героев Сталинграда, 2-Д г. Киев (Главный офис)
 • Вопросы? Позвоните нам+38 (044) 219-19-91, (067) 009-19-91

Природний газ

Про продукт:

Природний газ виник мільйони років тому. Поклади загиблих мікроорганізмів осідали на дно водойм, а після покривалися пластами ґрунту і гірської породи. Без доступу кисню, під дією високого тиску і високих температур органічні речовини повільно перетворилися в вуглеводневі гази з низькою молекулярною масою - переважно в метан (CH4), в найменший вуглеводень. Після свого утворення в материнській породі природний газ повільно рухався вгору по тріщинах і верствам пористих порід, в більшості випадків зустрічаючи на своєму шляху горизонти щільних непроникних порід, і накопичувався під ними. Природний газ може існувати у вигляді газових покладів, що знаходяться в пластах деяких гірських порід, у вигляді газових шапок (над нафтою), а також в розчиненому або кристалічному вигляді.

Природний газ - суміш вуглеводнів, невидимий і не має запаху. Основу природного газу становить метан (CH4) - найпростіший вуглеводень (органічна сполука, що складається з атомів вуглецю і водню). Зазвичай в його склад також входять більш важкі вуглеводні, гомологи метану: етан (C2H6), пропан (C3H8), бутан (C4H10) і деякі невуглеводневі домішки. Природний газ не має ні кольору, ні запаху. Характерний неприємний запах, з яким в побуті стикався практично кожна людина, надається газу штучно і називається одорацією. Як одорант, тобто з неприємним запахом, зазвичай використовують сірковмісні сполуки. Людина може вловити запах одного з найпоширеніших одорантів - етилмеркаптан - навіть якщо одна частина цієї речовини доведеться на 50 мільйонів частин повітря. Саме завдяки одорації можна легко встановлювати витоку газу.

Залежно від вмісту метану виділяються дві групи: природний газ групи Н (Н-газ, тобто висококалорійний газ) і природний газ групи L (L-газ, тобто низькокалорійний газ). Висококалорійний Н-газ містить від 87% до 99% метану. L-газ містить від 80% до 87% метану і видобувається, зокрема, в Північній Німеччині. У його склад у великій кількості входять азот і вуглекислий газ. З огляду на те, що його теплотворна здатність нижче, ніж у Н-газу, вартість L-газу також трохи нижче. Теплота згоряння L-газу становить 8-10 кВт-год/м³, а теплота згоряння Н-газу - 8-12 кВт-год /м³.

Законодавство:

 1. Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу» - http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=18009
 2. Закон України «Про ринок природного газу» - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/329-19;
 3. Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» - http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=18017
 4. Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи» - http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=18007
 5. Постанова НКРЕКП від 21.09.2017 №1156 «Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу» -
  http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=27699

Інформація для споживачів

1. Загальні умови поставки:

Відносин між постачальником і споживачем визначаються і регулюються відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 року №329-VIII, Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу», від 30.09.2015 року № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем», затвердженої Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 Правилами поставки газу Розділ II.

2. Права і обов'язки споживача:

2.1 Споживач має право:
 • на отримання природного газу в обсягах, визначених договором поставки природного газу, за умови дотримання його умов;
 • на одночасне укладання декількох договорів поставки природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;
 • на безкоштовне отримання інформації за цінами постачальника на природний газ і порядку оплати;
 • споживач має право укласти договір поставки природного газу з будь-яким постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед чинним постачальником;
 • отримувати цінову пропозицію і графіки розрахунків на безоплатній основі;
 • коригувати підтверджені обсяги природного газу протягом розрахункового періоду відповідно порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи;
 • інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.
2.1 Споживач зобов'язаний:
 • своєчасно і в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;
 • здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативним екологічним наслідкам тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) поставки (розподілу/транспортування) газу;
 • забезпечувати допуск представників постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 • самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
  • порушення термінів оплати за договором на постачання природного газу;
  • відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачеві;
  • перевитрати добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
  • відсутності укладеного договору поставки природного газу;
  • інших випадках, передбачених Правилами та чинним законодавством;
 • виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.

3. Права і обов'язки постачальника:

3.1 Постачальник має право:
 • укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;
 • отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;
 • на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, встановленим на об'єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 • на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, про режими споживання природного газу;
 • на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу відповідно до умов договору на поставку природного газу та відповідно до вимог Правил
 • інші права, передбачені чинними нормативно-правовими документами.
3.2 Постачальник зобов'язаний:
 • Дотримуватися вимоги цих Правил;
 • Забезпечувати постачання природного газу на умовах і в обсягах, визначених договором на поставку природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;
 • Своєчасно надавати споживачеві достовірну інформацію, в тому числі передбачену Законом України;
 • В установленому порядку розглядати запити споживачів про діяльність, пов'язану з поставками природного газу;
 • Пропонувати споживачеві за договором поставки природного газу вибір способів оплати за природний газ, що поставляється і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переклад, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі і/або інші методи, узгодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційний між споживачами;
 • Виконувати інші обов'язки, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.

Договір на постачання природного газу

Продивитись або завантажити

Порядок і процедура вирішення спорів з постачальником:

 • Для вирішення спорів в досудовому порядку пропонуємо споживачеві звернутися до ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» в письмовому вигляді з поясненням суті спірних питань;
 • Ваше звернення буде розглянуто та надано відповідь. По можливості буде запропоновано призначити час і місце проведення переговорів щодо спірних питань;
 • У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, спір може бути переданий на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України;
 • У разі не вирішення Вашого питання, Ви можете звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП): 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19, тел. (044) 204-48-27; е-mail: box@nerc.gov.ua, офіційний інтернет-сайт НКРЕКП: http://www.nerc.gov.ua (стаття 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг» від 22 вересня 2016 №1540-VIII). http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
 • Звернення в НКРЕКП або його територіальне підрозділи не позбавляє Вас права на вирішення спору в судовому порядку.

Для вирішення спірних питань просимо звертатися за адресою:

Ціни і тарифи

Тарифи для споживачів

Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», споживач має право вільного вибору постачальника, при цьому ціна природного газу, що поставляється споживачеві формується і коригується на основі договірних відносин.

Формування залежить від графіка і обсягів поставок. При переговорному процесі підлягає обговоренню для взаємовигідних умов співпраці.

Оплата за спожитий природний газ здійснюється виключно грошовими коштами в безготівковій формі за вибором споживача зручних умов розрахунків.

Пропонована система розрахунків:
 • 100% передоплата;
 • фіксування ціни на потрібний споживачеві період, згідно з домовленістю;
 • індивідуальний графік, запропонований споживачем за умови влаштування обох сторін.

Ціна природного газу ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ»

 • Ви завжди можете дізнатися актуальні ціни у наших менеджерів
Інформацію по вартості на наявності природного газу Ви завжди можете дізнатись у наших менеджерів

Зв’язуйтесь з нами за телефонами:
+380 (44) 219-19-91 (багатоканальний)
+380 (67) 009-19-91 (для дзвінків з мобільних)

E-mail: office@pr-ing.com.ua

Час работи: Пн-Пт 9:00 – 17:30.

Адреса головного офісу: 04211, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 2-Д, офіс 707